Bút dạ bảng TL WB02

Giá: Liên hệ

Bút lông dùng viết trên bảng trắng. Mực nhanh khô. Không dính bẩn, không để lại vết trên bảng.

Mô tả

Bút lông dùng viết trên bảng trắng. Mực nhanh khô. Không dính bẩn, không để lại vết trên bảng.