Băng dính - Keo dán

 • Băng dính 2 mặt 0,5F

  Giá: Liên hệ

  Băng dính 2 mặt 0,5F

  Sản phẩm có lớp keo đa năng, dùng để dán 2 mặt.Dán trên mọi bề mặt. Khổ 0.5cm

  Chi tiết
  GiáLiên hệ
 • Băng dính 2 mặt 1.5 cm 12 mét

  Giá: Liên hệ

  Băng dính 2 mặt 1.5 cm 12 mét

  Dùng để dán 2 mặt, có thể dán trên nhiều bề mặt, bản rộng 1,5cm

  Chi tiết
  GiáLiên hệ
 • Băng dính 2 mặt 1cm 12 mét

  Giá: Liên hệ

  Băng dính 2 mặt 1cm 12 mét

  Dùng để dán 2 mặt, có thể dán trên nhiều bề mặt

  Chi tiết
  GiáLiên hệ
 • Băng dính 2 mặt 2 cm 12 mét

  Giá: Liên hệ

  Băng dính 2 mặt 2 cm 12 mét

  Dùng để dán 2 mặt, có thể dán trên nhiều bề mặt, bản rộng 2cm

  Chi tiết
  GiáLiên hệ
 • Băng dính 2 mặt 5cm

  Giá: Liên hệ

  Băng dính 2 mặt 5cm

  Dùng để dán 2 mặt, có thể dán trên nhiều chất liệu, bản rộng 4,8cm

  Chi tiết
  GiáLiên hệ
 • Băng dính 200Y trong đục

  Giá: Liên hệ

  Băng dính 200Y trong đục

  Băng keo trong - đục độ dính tốt. Dùng để đóng, dán thùng hàng hóa. Chiều rộng: 4,8cm. Chiều dài: 200y

  Chi tiết
  GiáLiên hệ
 • Băng dính 5cm trong- đục (100Ya)

  Giá: Liên hệ

  Băng dính 5cm trong- đục (100Ya)

  Chất lượng Keo dán tốt. Dùng dán thùng hàng. Chiều rộng: 4,8cm. Chiều dài: 100Y

  Chi tiết
  GiáLiên hệ
 • Băng dính dán giá màu

  Giá: Liên hệ

  Băng dính dán giá màu

  Băng dính dán giá màu, có đủ màu để khách hàng lựa chon, bản rộng 2cm

  Chi tiết
  GiáLiên hệ
 • Băng dính dán giá nhỏ

  Giá: Liên hệ

  Băng dính dán giá nhỏ

  Băng dính dán giá trắng, bản rộng 2cm

  Chi tiết
  GiáLiên hệ
 • Băng dính điện Nano

  Giá: Liên hệ

  Băng dính điện Nano

  Băng dính Điện màu đen dùng để cách điện. Keo dính bền chặt

  Chi tiết
  GiáLiên hệ
 • Băng dính giấy 1.5F

  Giá: Liên hệ

  Băng dính giấy 1.5F

  Băng dính giấy 1,5cm dán được trên nhiều bề mặt, Có thể dùng bút để ghi lên bề mặt băng dính

  Chi tiết
  GiáLiên hệ
 • Băng dính giấy 1F

  Giá: Liên hệ

  Băng dính giấy 1F

  Dán trên mọi bề mặt, có thể viết lên trên băng dính bằng các loại bút. Bản rộng 1cm

  Chi tiết
  GiáLiên hệ