Băng dính 2 mặt 0,5F

Giá: Liên hệ

Sản phẩm có lớp keo đa năng, dùng để dán 2 mặt.Dán trên mọi bề mặt. Khổ 0.5cm

Mô tả

Sản phẩm có lớp keo đa năng, dùng để dán 2 mặt.Dán trên mọi bề mặt. Khổ 0.5cm