Băng dính 5cm trong- đục (100Ya)

Giá: Liên hệ

Chất lượng Keo dán tốt. Dùng dán thùng hàng. Chiều rộng: 4,8cm. Chiều dài: 100Y

Mô tả

Chất lượng Keo dán tốt. Dùng dán thùng hàng. Chiều rộng: 4,8cm. Chiều dài: 100Y