Băng dính 2 mặt 5cm

Giá: Liên hệ

Dùng để dán 2 mặt, có thể dán trên nhiều chất liệu, bản rộng 4,8cm

Mô tả

Dùng để dán 2 mặt, có thể dán trên nhiều chất liệu, bản rộng 4,8cm