Băng dính dán giá nhỏ

Giá: Liên hệ

Băng dính dán giá trắng, bản rộng 2cm

Mô tả

Băng dính dán giá trắng, bản rộng 2cm