Băng dính dán giá màu

Giá: Liên hệ

Băng dính dán giá màu, có đủ màu để khách hàng lựa chon, bản rộng 2cm

Mô tả

Băng dính dán giá màu, có đủ màu để khách hàng lựa chon, bản rộng 2cm