Băng dính 2 mặt 2 cm 12 mét

Giá: Liên hệ

Dùng để dán 2 mặt, có thể dán trên nhiều bề mặt, bản rộng 2cm

Mô tả

Dùng để dán 2 mặt, có thể dán trên nhiều bề mặt, bản rộng 2cm