Bút dạ kính Thiên Long PM 04

Giá: Liên hệ

Dùng ghi trên các bề mặt, ghi vỏ đĩa CD. Mực không phai. Không xóa được.

Mô tả

Dùng ghi trên các bề mặt, ghi vỏ đĩa CD. Mực không phai. Không xóa được.