Khay 3 tầng nhựa Trung Quốc

Giá: Liên hệ

Khay nhưa cứng cáp. Đẹp, lịch sự khi đặt trên bàn làm việc để lưu giữ tài liệu, giấy tờ đang giải quyết.

Mô tả

Khay nhưa cứng cáp. Đẹp, lịch sự khi đặt trên bàn làm việc để lưu giữ tài liệu, giấy tờ đang giải quyết.