Đục lỗ KwTrio 978

Giá: Liên hệ

Đục lỗ KwTrio 978

Đục 2 lỗ, đục được 30 tờ trên một lần

Mô tả

Đục Lỗ KWTrio 978

Đục 2 lỗ, Đục được 30 tờ trên một lần