Đột lỗ Deli no. 0105

Giá: Liên hệ

Dùng đục 2 lỗ Tài liệu, chứng từ. Sản phẩm chất lượng cao. Đục được tối đa 20 tờ

Mô tả

Dùng đục 2 lỗ Tài liệu, chứng từ. Sản phẩm chất lượng cao. Đục được tối đa 20 tờ