Giấy giới thiệu

Giá: Liên hệ

Giấy giới thiệu được in sẵn tiện dụng, có răng cưa giữa dễ xé, giấy sử dụng sáng, đẹp.

Mô tả

Giấy giới thiệu được in sẵn tiện dụng, có răng cưa giữa dễ xé, giấy sử dụng sáng, đẹp.