Giấy in A4 Double A ĐL 80mgs

Giá: Liên hệ

Giấy in cao cấp của Thái lan. Chất lượng ISO 92, Định lượng 80mgs

Mô tả

Giấy in cao cấp của Thái lan. Chất lượng ISO 92, Định lượng 80mgs