Vòng xoắn nhựa các cỡ

Giá: Liên hệ

Vòng xoắn nhựa các cỡ, có thể lựa chọn để đóng quyển cho phù hợp. Dùng cho văn phòng, Có từ phi 6 – 8 -10 -12 – 14 -16 – 18 – 20 -22 -28 -35 – 45 -51mm

Mô tả

Vòng xoắn nhựa các cỡ, có thể lựa chọn để đóng quyển cho phù hợp. Dùng cho văn phòng, Có từ phi 6 – 8 -10 -12 – 14 -16 – 18 – 20 -22 -28 -35 – 45 -51mm