Khay mica 3 tầng HR

Giá: Liên hệ

Để trên bàn làm việc. Dùng để các loại giấy tờ, chứng từ đang giải quyết. Có 3 tầng trượt, chất liệu Mica

Mô tả

Để trên bàn làm việc. Dùng để các loại giấy tờ, chứng từ đang giải quyết. Có 3 tầng trượt, chất liệu Mica