Giấy A5 Double A ĐL 70mgs

Giá: Liên hệ

Giấy in A5 Double A. Một sản phẩm chất lượng cao của Thái Lan. Đạt chất lượng ISO 92, Định lượng 70gms

Mô tả

Giấy in A5 Double A. Một sản phẩm chất lượng cao của Thái Lan. Đạt chất lượng ISO 92, Định lượng 70gms