Băng dính giấy 2F

Giá: Liên hệ

Băng dính giấy 2cm, dán trên nhiều bề mặt. Có thể dùng bút để ghi lên bề mặt sản phẩm

Mô tả

Băng dính giấy 2cm, dán trên nhiều bề mặt. Có thể dùng bút để ghi lên bề mặt sản phẩm