Băng dính xốp 5F

Giá: Liên hệ

Băng dính xốp 2 mặt có thể dán trên mọi bề mặt, Keo dính tốt, bản rộng 4.8cm

Mô tả

Băng dính xốp 2 mặt có thể dán trên mọi bề mặt, Keo dính tốt, bản rộng 4.8cm