Đục 1 lỗ Kanex SHP20

Giá: Liên hệ

Đục tài liệu 1 lỗ, đục được 10 tờ/lần

Mô tả

Đục tài liệu 1 lỗ, đục được 10 tờ/lần