Mặt thẻ TL08( Miết đầu)

Giá: Liên hệ

Sản phẩm phổ thông. Dùng làm thẻ Nhân viên, Hội nghị, Khách hàng… Chất liệu bằng nhựa mềm, có miết đầu chống nước …

Mô tả

Sản phẩm phổ thông. Dùng làm thẻ Nhân viên, Hội nghị, Khách hàng… Chất liệu bằng nhựa mềm, có miết đầu chống nước …