Xâu tài liệu Acco nhựa Deli 5548

Giá: Liên hệ

Xâu tài liệu cao cấp nhựa, dùng để đóng chứng từ sổ sách, tiện dụng cho văn phòng

Mô tả

Xâu tài liệu cao cấp nhựa, dùng để đóng chứng từ sổ sách, tiện dụng cho văn phòng