Xâu tài liệu Acco sắt 8Cm

Giá: Liên hệ

Xâu tài liệu bằng sắt dùng để lưu giữ giấy tờ, sản phẩm tiện dụng cho văn phòng

Mô tả

Xâu tài liệu bằng sắt dùng để lưu giữ giấy tờ, sản phẩm tiện dụng cho văn phòng