Đột lỗ KW-trio 9670

Giá: Liên hệ

Đục giấy tờ tài liệu 2 lỗ, đục được 70 tờ trên một lần

Mô tả

Đục giấy tờ tài liệu 2 lỗ, đục được 70 tờ trên một lần